Asociāciju biedrs Latvijā


Asociācijas mērķis - palīdzēt uzlabot likumdošanu darbinieku nomas jautājumā, kas savukārt arī stimulē šī pakalpojuma pieprasījuma pieaugumu, darbojoties pēc principa: jo vairāk informācijas par pakalpojumu, jo drošāk tas izskatās un ir paredzēts potenciāliem pakalpojuma ņēmējiem.

LPDAA ir World Employment Confederation - Europe biedrs.